8
Jan
design-thinking-1-662x419

Designtænkning: Hvordan bringer det nye teknologiske muligheder i spil for produktionsvirksomheder?

I Dansk Design Center afholdte vi i november fire workshops sammen med en række danske og internationale eksperter. Vi bad dem hjælpe os brainstorme en række temaer inden for DDC’s nye arbejdsfelt, Fremtidens Fabrikation, som sætter fokus på Danmark som produktionsland. Workshop #3 stillede spørgsmålet: Hvordan kan designtænkning bringe nye teknologiske muligheder i spil for produktionsvirksomheder?

17 teknologi-eksperter, designere, iværksættere og makers var mødt op til denne workshop for at udforske de nye markeder, der opstår for produktionsvirksomheder i en tid hvor digitalisering, adgang til store strømme af data, avanceret teknologi og globale produktionsnetværk udfordrer en konventionel praksis for mange produktionsvirksomheder. For at tilføre diskussionen ny og relevant viden indledtes workshoppen med inspirationsindspark fra to eksperter, Tomas Diez, leder af Fablab Barcelona, samt Morten Wagner, leder af Idemo Lab. Med disse indspark fik deltagerne et nuanceret overblik over flere af de nye markeder, der opstår som følge af den teknologiske udvikling. Dette satte gang i en levende diskussion, om hvor og hvordan der er behov for at sætte ind for at styrke virksomheder og vækstlags evne til at gribe disse muligheder.

Smarte produkter

Det blev tydeligt, at der er mange retninger at bevæge sig i, når vi taler om nye produktionsfelter der er opstået som følge af de nye teknologiske muligheder: workshoppen berørte eksempelvis ny robotteknologi, maker-kulturens demokratisering af produktionsteknologier, blockchain (teknologien bag eksempelvis Bitcoin), servitization og big data. En af de produktionsfelter, som gentagende gange indtog en central plads i diskussionerne var Internet of Things (IoT), eller hvad mange også kalder smarte produkter: at fysiske produkter forbindes med en digital netværksopkobling for at muliggøre, at fysiske ting kan tale sammen og udveksle data. Et eksempel på et smart produkt er Google Nest – en termostat, der kan fjernbetjenes ved brug af apps på mobiltelefonen. IoT er blevet en stor trend, fordi mange virksomheder og interesseorganisationer øjner muligheder for udviklingen af nye forretningsmodeller ved at sammenkoble data, produktionsteknologier og software services.

Fra smart teknologi til smart brug

På trods af den stærke hype blev det tydeligt på workshoppen er der er lang vej endnu, før det danske erhvervsliv for alvor formår at løfte sig på IoT-området. Det er primært de store danske virksomheder, som har kastet sig ud i arbejdet med at udforske IoT. Mange SMV’ere kender endnu ikke nok til de teknologiske muligheder og har ikke nødvendigvis ressourcerne til at løfte et helt nyt forretningsområde som dette. Her blev det tydeligt, at der er brug for at udbrede kendskab til dette nye marked i Danmark og at lære af internationale erfaringer.

Workshoppens deltagere kastede også et kritisk blik på de smarte produkter og understregede at et smart produkt først er rigtig smart, når formålet med den digitale tilkobling er gennemtænkt og bidrager til at forøge værdien for kunden. Et smart produkt er altså ikke smart i sig selv. Her kan det være relevant at bringe design-thinking kompetencer i spil i forhold til at kvalificere formål, kunderelevans, brugervenlighed og relation til marked og teknologi i udviklingen af nye IoT-løsninger.

Workshop som startskud

Diskussionen om hvordan vi bedst kan hjælpe danske virksomheder på vej til at udforske de nye produktionsfelter er først lige begyndt. Brainstormen åbnede op for en række mulige aktiviteter og indsatser, som kan bidrage til at styrke Danmark som produktionsland gennem øget brug af designtænkning. Målet med denne workshop og de øvrige i serien er – i samarbejde med vores netværk – at udvikle et 3-årigt program, som aktivt skal styrke danske produktionsvirksomheders mulighed for øget vækst, samt skabelse af innovative produkter og mere bæredygtige løsninger. Her på DDC er vi nu igang med at fastlægge konkrete aktiviteter til 2016 og på længere sigt, og inviterer hermed alle læsere af denne blogpost til at tage kontakt og bidrage til vores arbejde. Dette gøres ved at kontakte Julie Hjort og Christian Villum på henholdsvis jhj@ddc.dk og cvi@ddc.dk eller gennem dialog på de sociale medier med brug af hashtagget #FutureFab.

Du kan læse og se mere om de øvrige workshops i venstre kolonne. Læs endvidere mere om Fremtidens Fabrikation her.

Post by DDC / 8 Jan 2016 / Julie Hjort

About Dansk Design Center
At the Danish Design Centre, Julie works with design in relation to technological development, co-creation and open source. With a background in culture and the arts, she is interested in exploring how creative environments, such as maker movements and cultural communities, can inspire industry and the public sector to adopt new ways of working and develop better solutions. Julie views design as a tool and a method that has the potential to connect other disciplines and as a systematic approach to exploring new territories. Prior to her position at the DDC, Julie has been involved in developing the maker movement in Denmark as head of the first Danish maker festival, MADE 2014, founded by Roskilde Festival. She is vice chairman of the board for Maker, a network organisation that aims to support and promote the maker movement in Denmark. Together with her colleague Christian Villum, Julie is in charge of Danish Deign Centre’s strategic focus on Future Fabrication #FutureFab: exploring how to strengthen design’s role in a new production era characterized by advanced manufacturing technology, global open-source currents and easily accessible advanced hardware. In this #FutureFab platform, the Danish Design Centre creates programmes, workshops and events together with the industry, designers, engineers and makers.

Contact Us

[contact-form-7 id=”320″ title=”Contact Form”]